hit
counter

Ücretsiz e-Fatura & e-Arşiv

İster zorunlu ister isteğe bağlı e-fatura geçişi yapmış olun, her durumda Matrix ERP Sistemleri sayesinde hiç bir entegrasyon ücreti ödemeden e-Fatura ve e-arşiv sistemine giriş yapmış olacaksınız.

 

E-Arşiv Programı ile dijitalleşen şirketlere değil, herkes için elektronik oluşturulmuş faturalarınızı tek bir tuş ile kolayca karşı/alıcı tarafa gönderebilirsiniz.

E-Arşiv, tüm kestiğiniz faturalarınızı, E-Fatura mükellefi olmayan son kullanıcılara ve işletmelere, dijital ortamda güvenli, hızlı ve kağıt masrafı yapmadan gönderme sistemidir. Kestiğiniz faturalar elektronik ortamlarda depolanmasını, ibraz edilmesini ve raporlanmasını sağlayabilirsiniz.

E-Arşiv Avantajları?

E-Arşiv ile Faturalarınızı E-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve son kullanıcıya kesebilirsiniz.

E-Arşiv Şablon şeklinde hazırlama yapabilir, böylelikle şirketinizin duyuru ve reklamlarınızı faturanıza tasarım olarak aktararak, reklam maliyetlerini düşürebilirsiniz.
Muhasebe süreçlerinizi hızlandırıp, fatura işlemlerindeki hata oranlarını düşürebilirsiniz.

E-Arşiv sayesinde kurumların, kurumlar arası ve son tüketiciye fatura süreçlerini, yasal çerçevede hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabileceksiniz.
Faturalarınızı gönderirken kaybettiğiniz iş gücünü böylelikle dijitalleştirmiş oluyorsunuz.

E-Arşiv sayesinde faturalarınız güvenli bir şekilde arşivlenir. (minimum 10 yıl boyunca)
İsterseniz evden, isterseniz işten e-Fatura uygulamalarına erişim sağlayabilir zaman ve mekan kısıtlamasına takılmazsınız.

E-Arşiv ile mevcut Erp yazılımlarınıza entegre olabilirsiniz.
Bakım ve güvenlik gibi önemli güncellemeler ile uğraşmadan sürekli güncel ve sürekli hızlı işlem yapabilirsiniz.

E-Arşiv Zorunluluğu


E-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

Kasam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. Tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.

E-Arşiv Başvuru Süreci

  • Özel Entegrasyon Yöntemi ile Başvuru
  • Özel Entegratör aracılığıyla e-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e-Arşiv uygulaması için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. *E-Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
  • E-Arşiv Uygulamasını Bilgi İşlem Sistemini Entegre Ederek Kullanmak Amacıyla Başvuru
  • E-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak isteyen mükellefler, “E-Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda belirtilen belgeler ile birlikte “Gelir İdaresi Başkanlığı’ na posta yoluyla başvuracaklardır.