hit
counter

Sınırsız Kullanıcı

Şirketiniz hem bugünkü  hem de gelecekteki iş akışını şimdiden garanti alın. Şirketinizin büyümesi artık sizin için dert değil, sadece keyif olsun. Ücretsiz sınırsız kullanıcı kısa bir sure sadece Matrix ERP Sistemlerinde…

 

 

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Kurumsal Kimliğin Önemi

Matrix Business concept.
Matrix

Kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyada görünen yüzüdür. Kurumsal kimlikler firmalarda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok eder. Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da benimsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesini sağlar.

Örneğin; ne kadar iyi bir şirket olursanız olun, Gmail, Hotmail vb. uzantılı bir mail adresiniz varsa hedef kitleniz tarafından önyargıya maruz kalırsınız.

Bir diğer unsurda kurumsal web siteniz. Tasarımı, içeriği, ara yüzü, kullanım kolaylığı bu unsurun kalitesini belirler.

Günümüzde ticaretin bilhassa E-ticaretin olmazsa olmazı güvendir. Size özel mail adresi web sitesi gibi unsurlar bu güvenin temelinde durmaktadır. Kurumsal kimliği birçok başlıkta alabiliriz. En önemli ve başlangıcı size özel e-mail uzantısı ve web sitesidir.