hit
counter

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi üretim yapan işletmeler için harika bir özelliktir.

Ürettiğiniz ürünün reçetesini yaptıktan sonra, kullanılacak malzeme miktarlarını veya oranlarını tanımlayarak, stoğunuzdaki işlenmemiş ürünlerden hazırladığınız reçete doğrultusunda size ne kadar işlenmiş ürün çıkacağını hesaplar ve bu hesapladığı ürünleri sizin tanımladığınız isim ile stok kartınıza işler.

 

Örnek vermek gerekirse; bir pizza dükkanı işletiyorsunuz, stoğunuza un, su, peynir, domates, yağ girdiğinizi düşünün. Bu girmiş olduğunuz stok miktarlarını belirledikten sonra, bir kullanım reçetesi hazırlıyorsunuz. bir pizza yapmak için 100 gr su, 300 gr un, 60 gr peynir, 20 gr domates gibi bu reçetenizi kaydedip, mamül oluşturduğunuz zaman, girmiş olduğunuz stok miktarı kullanılarak size kaç adet bitmiş ürün vereceğini göstermektedir. Bu ürünleri stoğunuza tekrar ekleyip parakende satışını yapabilirsiniz. Bu perakende satışlar ile giderleri otomatik olarak karşılaştırmasını yaparak sizlere durum raporu sunmaktadır.

Maliyet

İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir. Maliyet mal veya hizmetin üretilebilmesi için katlanılan fedakarlık olarakta tanımlanabilir. İşletmeler için son derece önemli bir kavram olan maliyet, gider ve harcama ile karıştırılmamalıdır. Harcama, işletmelerin bir ödeme yapmasıdır. Harcama, sermayede bir azalma meydana getiriyorsa yani işletme varlıklarında azalma söz konusu ise bunlar harcama olarak tanımlanabilir. Gider ise, ödemelerin sonunda varlığa dönüşebilen ve varlıklar arasında yer alan harcamalar şeklinde tanımlanabilir.

Maliyet Muhasebesi: İşletmede üretilen mamül ya da hizmetin maliyet fiyatının saptanması, işletme giderlerinin denetimi, fiyat incelemeleri ve satış fiyatlarının belirlenmesinin oluşturduğu muhasebe dalı. Maliyet muhasebesi işletmelerde değişik amaçlar doğrultusunda kullanılan muhasebenin ana bölümlerinden bir tanesidir.

Maliyet muhasebesi sistemlerinde, üretimle ilgili işlemlerin kayıtlanması, sınıflanması, gruplanması, dağıtılması ve yorumlanması eylemleri, söz konusu sistemi etkileyen pek çok faktörün etkisine bağlı olarak işletmeden işletmeye farklılıklar gösterir. Oluşturulacak maliyet muhasebesi sistemini etkileyen faktörlere örnek olarak, içinde bulunulan işletmenin büyüklüğü, örgüt yapısı, mamullerinin cinsi, kullanılan üretim tekniği ve yöneticilerinin gereksinim duydukları bilgilerin niteliği verilebilir. Değişik açılardan farklı sınıflandırmaları yapılan maliyet muhasebesi sistemlerini; kullanılan maliyet verilerinin fiili olup olmaması, mamul maliyetinin hesaplanmasında, maliyet unsurlarının tümünü temel alıp alınmaması ve üretim eylemlerinin niteliğine göre olmak üzere başlıca üç ana başlık altında sınıflandırabiliriz.